SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TR
EN


Anasayfa

Su Ürünleri Fakültesi, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 yıllık Yüksekokul olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim ve öğretime 1984–1985 eğitim-öğretim yılında Samsun’da başlayan ve Mart 1986 yılında Sinop’a nakledilen Yüksekokulumuz 1992 yılı içerisinde Fakülte haline dönüştürülmüştür. Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Akademik yapılanma bakımından Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölümden ve 7 Anabilim Dalından oluşan Fakültemizde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim de verilmektedir. Fakültemizde 2019 yılı itibariyle 10 Profesör, 8 Doçent, 12 Dr. Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere 38 akademik ve 31 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz yerleşkesi 10.000 m²’lik alanda, A ve B Blok olmak üzere iki binada hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali Reis R/V (22,5 mt) ve Aurelia R/V (11 mt) isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer alan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi; öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içinde bulunan kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

   Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık uygulamalı lisans eğitiminden sonra "Su Ürünleri Mühendisi" unvanı kazanmaktadır.  Mezunlarımızın çalışma alanları;  

Kamu Kurumlarında;

Özel Sektörde;

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Alt Birimleri Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Ürünleri İşleme Tesisleri
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Çevre Firmaları
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alt Birimleri  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri  
Denizcilik Liselerinde Öğretmen  
Üniversitelerde Akademisyen  

Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere sağlıklı aktarımı amacıyla su kaynaklarımızın korumacı yaklaşımla yönetimi, sürdürülebilir balık avcılığı amacıyla av araç ve gereçlerinin geliştirilmesi ve usule uygun kullanımı, su ürünlerinin işlenmesi, deniz ve iç sulardaki kirlilik unsurlarının azaltılması gibi çok çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar yapan ve bu alanlarda gerekli olan insan kaynağını, yani Su Ürünleri Mühendislerini yetiştiren Fakültemiz, Karadeniz’in incisi Sinop’ta 35 yılı aşkın akademik deneyime sahip alanında uzman kişilerden oluşan kadrosuyla siz değerli öğrencilerini bekliyor.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016