SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TR
EN

AnasayfaSu Ürünleri Fakültesi, Yüksekokul olarak 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 1984–1985 Eğitim-Öğretim yılında Samsun’da eğitim ve öğretime başlamıştır. Mart 1986 yılında Sinop’a nakledilen Yüksekokulumuz 1992 yılı içerisinde yeni kurulan Üniversiteler yasası ile Fakülte haline dönüştürülmüştür.

Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü olmak üzere 3 Bölümden oluşmaktadır. Bölümler Akademik yapılanma açısından hizmet vermektedir. Bu bölümlerde aynı zamanda lisansüstü programları (Yüksek Lisans ve Doktora) da yürütülmektedir.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek, öğrencilere bu konularda gerekli uygulamaları (staj) yaptırmak, ülkemiz balıkçılığına ve su ürünleri yetiştiriciliğine yararlı olmaları ve hizmet vermelerini sağlamaktır.

Fakülte balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerileri getirmek, ayrıca balıkçıların sorunlarını çözmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölge balıkçıları ve üretim iletmecileri ile ilişkileri artırmak suretiyle sıkı işbirliğine gidilmektedir. Tarımın bir sektörünü oluşturan su ürünlerinde planlanan üretim hedeflerine erişmek üzere gerekli bilgileri üretmek ve bilgi birikimini sağlamak önemli bir görev olarak kabul edilmektedir.

Su Ürünleri Fakültesi mezunlarının çalışma olanakları, devlet kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerdir. Su Ürünleri Mühendisleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere, diğer çeşitli kamu kurumları, Ziraat Bankası, Balıkçılık ve Su Ürünleri üretim işletmelerinde, su ürünleri işleme tesislerinde “Su Ürünleri Mühendisi” olarak çalışabilmektedirler.

Fakülteyi kazanan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Yurdunda veya özel yurtlarda kalabilmektedirler. Resmi kredi ve burslardan faydalanabildikleri gibi özel burs da alabilmektedirler.

Balıkçılığımız ve Su Ürünleri yetiştiriciliği son yıllarda balık üretimindeki artışa paralel olarak daha fazla önem kazanmıştır. Av araç ve gereçlerinin sağlanması ve bunların gerektiği gibi kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğindeki teknolojik gelişmeler, soğuk depolama ve su ürünleri endüstrisi, deniz kirlenmeleri konularında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi gereği ortadadır. Bu alandaki artan teknik hizmetler konusunun yetişmiş elemanları olarak su ürünleri mühendislerine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Fakültenin kuruluş amaç ve gerekliliği esasta ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmek olmuştur.

Fakültemiz ofisler, derslikler, kütüphane, laboratuvarlar ve kantinden oluşan 5000 m² alan üzerine kurulu 3 katlı binada hizmet vermekte iken, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve 5000 m²’lik 3 katlı ek binamızla beraber toplam kapalı mekan olarak 10 000 m²’lik alana ulaşmıştır. Amfi, konferans salonu, çeşitli konularda eğitim ve öğretim verilen, bir tanesi bilgisayar olmak üzere çok amaçlı 10 laboratuvar ve 7 adet derslikleri ile modern bir görünüme sahip olan Fakültemiz'de ayrıca kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır.

Çeşitli araştırma ve öğrenci uygulamaları için kullanılan Seydi Ali Reis isimli 21 metre boyunda Türkiye’nin ilk yerli üretim araştırma gemisi ve 11 m. boyunda bir ağaç tekne, 6 m. boyunda bir fiber tekne ile Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi, mevcut imkanlar arasındadır. Ayrıca kapalı sistem yetiştiricilik ünitesinin projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde mevcut olan Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümlerinde 2017 yılı itibariyle 10 Profesör, 7 Doçent, 13 Dr. Öğretim Üyesi, 3'ü Fen Bilimleri Enstitüsü 9'u Dekanlık kadrosunda olmak üzere 12 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakülte'de toplamda 42 Akademik ve 17 idari personel bulunmaktadır.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık uygulamalı lisans eğitiminden sonra "Su Ürünleri Mühendisi" unvanı kazanmaktadır.

 

 

 
 Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016