Yükseköğretim Programının Adı

Su Ürünleri Mühendisliği

Eğitim Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

4

Kontenjanı

20+1

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Hazırlık sınıfı bulunan yükseköğretim programlarında yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi
düzeyinin nasıl ölçüleceği ile hazırlık eğitimine ilişkin kayıt, devam, uygulama, değerlendirme ve ilgili diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunun
bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir

Staj, eğitim-öğretim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, yönetim kurulunca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır.
Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği yönetim kurulunca kabul edilen yurt içindeki ve yurt
dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılabilir

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Fakültemiz yerleşkesi 10.000 m²’lik alanda, A ve B Blok olmak üzere iki binada hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali Reis R/V (22,5 mt) ve Aurelia R/V (11 mt) isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer alan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi; öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içinde bulunan kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke

Akliman Mevkii Abalı Köyü 57000 – SİNOP adresinde yer alan Fakültemiz yerleşkesi 10.000 m²’lik alanda, A ve B Blok olmak üzere iki binada hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali Reis R/V (22,5 mt) ve Aurelia R/V (11 mt) isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer alan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi; öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içinde bulunan kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları
Barınma İmkanları

Sinop’ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet veren yurtlardan yerleşkelerimize ulaşım, minibus ve taksi aracılığıyla sağlanmaktadır. minibüs ve taksilere ek olarak, Üniversitemizin öğrencilerimiz için,  Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve akademik birimler arası ring servisi de mevcuttur.  Devlet yurtlarında kalmayı tercih etmeyen öğrencilerimiz için, şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlarla birlikte eşyalı kiralık daireler de bulmak mümkündür. 

Ulaşım İmkanları

Sinop’ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet veren yurtlardan yerleşkelerimize ulaşım, minibus ve taksi aracılığıyla sağlanmaktadır. minibüs ve taksilere ek olarak, Üniversitemizin öğrencilerimiz için,  Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve akademik birimler arası ring servisi de mevcuttur.  Devlet yurtlarında kalmayı tercih etmeyen öğrencilerimiz için, şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlarla birlikte eşyalı kiralık daireler de bulmak mümkündür.

Burs imkânları

Birçok kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirket, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs fırsatı sunmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bu kuruluşlardan biridir ve ihtiyaç sahibi öğrencilere hem burs hem de kredi vermektedir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru koşul ve tarihleri ile ilgili detaylı bilgiye kyk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere burs veren diğer vakıf, dernek ve şirketlerin duyuruları ilgili birimlere gönderilmek suretiyle öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere her eğitim öğretim yılında  ücretsiz yemek imkanı sağlanmaktadır.

Beslenme Yardımı ve İmkanları

Üniversitemizde, öğrencilerimizin özellikleri baz alınarak, enerji ihtiyaçlarını karşılayan, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre aylık menüler planlanır. Öğrenciler için bir öğün yemek ücreti 2.50 Lira olup maddi durumu uygun olmayan başarılı öğrencilerimize eğitim-öğretim dönemi içerisinde her yıl ücretsiz beslenme hizmeti verilmektedir.

Üniversitemiz, aşağıda belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki yemekhanelerimizde hem öğrencilerimize hem de personelimize beslenme hizmeti sunmaktadır.

Rektörlük, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu

Diğer İmkanlar