Dekanlar Konseyinin rutin olarak düzenlediği webinar buluşmaları devam ediyor. 7 Aralık Pazartesi günü Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları ile Öğretim Elemanlarının katıldığı ve Moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan EROLDOĞAN’ın yaptığı toplantıda, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU tarafından Su Ürünleri Mühendisliği programının akreditasyonu ile ilgili detaylı bir sunum yapıldı. Katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akreditasyon sürecine girmek isteyen Fakülteler için çok faydalı bir rehber olacak sunumdan dolayı ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve katkılarından dolayı ZİDEK-ZAK Başkanı Prof.Dr.İsmail KARACA’ya teşekkür ederiz.

Konferans video kaydına ulaşmak için tıklayınız.,