Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarınca hazırlanan Araştırma – Geliştirme (AR-GE) projeleri desteklenebilmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan AR-GE Destek Programı için 17. Proje Çağrısına çıkmıştır. Son başvuru tarihinin 08 Ekim 2021 olarak belirlendiği bu çağrı ile ilgili duyuru afişte sunulmakta olup daha detaylı bilgilere https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM adresinden ulaşılabilmektedir.