Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yusuf Demir 24 Mart Salı günü saat 11:00’de SUBİTAM Prof. Dr. İsmet BERBER Konferans Salonunda “SUYU ANLAMAK” konulu konferans verecektir. Tüm akademik personelimiz ve lisans –lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.