Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yusuf Demir tarafından 24 Mart Salı günü saat 11:00’de SUBİTAM Prof. Dr. İsmet BERBER Konferans Salonunda verilmesi planlanan “SUYU ANLAMAK” konulu konferans ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konferans tarihi ile ilgili ilerleyen günlerde yeni bir duyuru yapılacaktır.