Su Ürünleri Fakültesi, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 yıllık Yüksekokul olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim ve öğretime 1984 –1985 eğitim – öğretim yılında Samsun’da başlayan ve Mart 1986 yılında Sinop’a nakledilen Yüksekokulumuz 1992 yılı içerisinde Fakülte haline dönüştürülmüştür. Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Akademik yapılanma bakımından Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölümden ve 7 Ana Bilim Dalından oluşan Fakültemizde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim de verilmektedir. Fakültemizde 2022 yılı itibariyle 17 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 10 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere 38 akademik ve 14 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz yerleşkesi 10.000 m²’lik alanda, A ve B Blok olmak üzere iki binada hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi yer almaktadır. 2021 yılı itibariyle Denizde Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisimiz tam kapasite ile faaliyete geçmiştir. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali Reis R/V (22,5 mt), Aurelia R/V (11 mt) ve SUFAK-82 R/V (14,5 mt) isimli üç adet araştırma teknesi bulunmaktadır. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer alan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi; öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içinde bulunan kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık uygulamalı lisans eğitiminden sonra “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı kazanmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları;
Kamu Kurumlarında;Özel Sektörde;
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Alt BirimleriSu Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri
Su Yönetimi Genel MüdürlüğüSu Ürünleri İşleme Tesisleri
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel MüdürlüğüSu Ürünleri Tesisleri Projelendirme, İmalat ve Tedarik Firmaları
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDanışmanlık ve Proje Ofisleri
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüğüŞehir Akvaryumları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alt BirimleriÇevre ve Gıda Laboratuvarları
Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÇevresel Araştırma, İzleme ve Müteahhitlik Firmaları
Su Ürünleri Araştırma EnstitüleriGıda ve Yem İşletmeleri
Denizcilik Liselerinde ÖğretmenKalkınma Ajansları
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
Üniversitelerde Akademisyen
Belediye Başkanlıkları
Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere sağlıklı aktarımı amacıyla su kaynaklarımızın korumacı yaklaşımla yönetimi, sürdürülebilir balık avcılığı amacıyla av araç ve gereçlerinin geliştirilmesi ve usule uygun kullanımı, su ürünlerinin işlenmesi, deniz ve iç sulardaki kirlilik unsurlarının azaltılması gibi çok çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar yapan ve bu alanlarda gerekli olan insan kaynağını, yani Su Ürünleri Mühendislerini yetiştiren Fakültemiz, Karadeniz’in incisi Sinop’ta 40 yıllık akademik deneyime sahip alanında uzman kişilerden oluşan kadrosuyla siz değerli öğrencilerini bekliyor.

Fakültemizin Eğitim – Öğretim hayatına başladığı 1984 – 1985 döneminden günümüze kadar geçen sürede Lisans Programı ve Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altındaki Ana Bilim Dallarımızda vermiş olduğu mezun sayılarımız:
Su Ürünleri Mühendisliği Programı (Lisans):1831
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Y. Lisans / Doktora):57 / 33
Su Ürünleri Temel Bilimler (Y. Lisans / Doktora):38 / 5
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Y. Lisans / Doktora):68 / 34

2022 – 2023 Eğitim – Öğretim Yılında Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı:
BÖLÜM / PROGRAMKIZERKEKTOPLAM
Su Ürünleri Mühendisliği243458
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Yüksek Lisans)213
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Yüksek Lisans)033
Su Ürünleri Temel Bilimler (Yüksek Lisans)101
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Doktora)055
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Doktora)011
Su Ürünleri Temel Bilimler (Doktora)213
TOPLAM173148