Su Ürünleri Fakültesi, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 yıllık Yüksekokul olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim ve öğretime 1984 –1985 eğitim – öğretim yılında Samsun’da başlayan ve Mart 1986 yılında Sinop’a nakledilen Yüksekokulumuz 1992 yılı içerisinde Fakülte haline dönüştürülmüştür. Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Akademik yapılanma bakımından Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölümden ve 7 Anabilim Dalından oluşan Fakültemizde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim de verilmektedir. Fakültemizde 2021 yılı itibariyle 17 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 9 Dr. Öğretim Üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere 38 akademik ve 14 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz yerleşkesi 10.000 m²’lik alanda, A ve B Blok olmak üzere iki binada hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali Reis R/V (22,5 mt) ve Aurelia R/V (11 mt) isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer alan halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi; öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içinde bulunan kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık uygulamalı lisans eğitiminden sonra “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı kazanmaktadır.  Mezunlarımızın çalışma alanları;

Kamu Kurumlarında; Özel Sektörde;
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Alt Birimleri Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Ürünleri İşleme Tesisleri
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Çevre Firmaları
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Su Ürünleri Tesisleri Projelendirme, İmalat ve Tedarik Firmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Danışmanlık ve Proje Ofisleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alt Birimleri

Şehir Akvaryumları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre ve Gıda Laboratuvarları

Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri Çevresel Araştırma, İzleme ve Müteahhitlik Firmaları
Denizcilik Liselerinde Öğretmen  

Üniversitelerde Akademisyen

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Gıda ve Yem İşletmeleri

Bankalar

Belediye Başkanlıkları

Kalkınma Ajansları

 

Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere sağlıklı aktarımı amacıyla su kaynaklarımızın korumacı yaklaşımla yönetimi, sürdürülebilir balık avcılığı amacıyla av araç ve gereçlerinin geliştirilmesi ve usule uygun kullanımı, su ürünlerinin işlenmesi, deniz ve iç sulardaki kirlilik unsurlarının azaltılması gibi çok çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar yapan ve bu alanlarda gerekli olan insan kaynağını, yani Su Ürünleri Mühendislerini yetiştiren Fakültemiz, Karadeniz’in incisi Sinop’ta 35 yılı aşkın akademik deneyime sahip alanında uzman kişilerden oluşan kadrosuyla siz değerli öğrencilerini bekliyor.

Fakültemizin Eğitim – Öğretim hayatına başladığı 1984 – 1985 döneminden günümüze kadar geçen sürede Lisans Programı ve Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altındaki Anabilim Dallarımızda vermiş olduğu mezun sayılarımız:

Su Ürünleri Mühendisliği Programı (Lisans): 1826

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Y. Lisans / Doktora): 56 / 30

Su Ürünleri Temel Bilimler (Y. Lisans / Doktora): 36 / 4

Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Y. Lisans / Doktora): 65 / 32hg

jjh

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenim Gören Toplam Öğrenci Sayılarımız:

BÖLÜM/PROGRAM I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM
KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
Su Ürünleri Mühendisliği 12 20 32 0 0 0 12 20 32
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Yüksek Lisans) 2 1 3 2 1 3
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Yüksek Lisans) 0 3 3 0 3 3
Su Ürünleri Temel Bilimler (Yüksek Lisans) 1 0 1 1 0 1
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Doktora) 0 5 5 0 5 5
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Doktora) 0 1 1 0 1 1
Su Ürünleri Temel Bilimler (Doktora) 2 1 3 2 1 3
TOPLAM 17 31 48 0 0 0 17 31 48