Fakültemiz Avrupa Birliği’nin en prestijli desteklerinden olan UFUK 2020 kapsamında desteklenen Karadeniz’in sağlıklı ve dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin gelişimi için Araştırma ve İnovasyon (BRIDGE-BS) Projesi’nin ortakları arasında.

DCIM\101MEDIA\DJI_0013.JPG

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Barış SALIHOĞLU ve Sayın Doç. Dr. Mustafa YÜCEL liderliğinde “H2020-BG-2018-2020” çağrısına ODTÜ’nün koordinatörlüğünde olarak sunulan “BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems” başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

10 aday proje arasından en yüksek puan ile desteklenmeye hak kazanan, 9 Milyon Avro bütçeli bu çok uluslu projenin konsorsiyumunda 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 8 Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan toplam 33 kuruluş yer alacak. BRIDGE-BS ayrıca bugüne kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı AB UFUK 2020 projesi olma özelliğini taşımakta.

Bunun yanı sıra; Ufuk 2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı’nda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ikinci çok ortaklı projedir. Bu alanda bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ilk çok ortaklı proje de yine Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Sayın Doç. Dr. Mustafa YÜCEL tarafından yürütülen Black Sea CONNECT projesidir.

BRIDGE-BS projesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündem’inin ana uygulayıcısı olacaktır. BRIDGE-BS projesi Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesine odaklanırken, bunu tamamlayıcı nitelikte ortak gözlem sistemleri geliştirmeye, kara-deniz etkileşimlerine ve derin Karadeniz’e de odaklanacaktır.

Projede ODTÜ dışında yer alan Türk ortaklar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, TÜBİTAK, Türkiye Eğitim Politikaları Araştırma Vakfı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’dir.

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Levent BAT Sorumlu Araştırmacı ; Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN, Sayın Arş. Gör. Ayşah ÖZTEKİN ve Sayın Arş. Gör. Uğur ÖZSANDIKÇI ile Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Sayın Doç. Dr. Güley KURT COŞKUN, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Sayın Öğr. Gör. Elif ARICI projede Anahtar Araştırmacı olarak görev yapacak olup proje Gıda-Tarım-Denizcilik Alanı alt çağrılarından “Mavi Büyüme (Blue Growth)” çağrısında fonlanmaya hak kazanmıştır.