Fakültemizde yapılması gereken işler ve planlanan faaliyetler İç Paydaş Toplantıları ile takip ediliyor.

Fakültemiz 2019 Yılı İç Değerlendirme Raporu, Fakültemizde oluşturulan İç Değerlendirme Komisyonu tarafından Fakültemizin içinde bulunduğu durum Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi başlıkları altında yoğun bir mesai ile titizlikle hazırlanarak analiz edildi.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hülya TURAN başkanlığında yapılan toplantıda Tanıtım Komisyonu tarafından yürütülen Yayın Kataloğu çalışmaları ile ilgili olarak ilk toplantının yapıldığı Aralık ayından bu yana yapılan faaliyetler görüşüldü.

Fakültemiz Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri, Fakülte web sorumlusu ve Kalite sürecinden sorumlu idari personelle bir araya gelerek, 2020 yılı iş süreç takvimi ile ilgili yapılması gereken faaliyetlerle ilgili görüşerek, tüm faaliyetlerin Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ne göre titizlikle yürütülmesi ve web sayfasının güncel tutulması görüşüldü.