Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Arş. Gör. Gülşen UZUN GÖREN, Prof. Dr. Sedat KARAYÜCEL’in akademik danışmanlığında gerçekleştirdiği “Bafra Balık Gölleri’nden Tatlı Gölü ve Gıcı Gölü’ndeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Bazı Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi” başlıklı doktora tez savunmasını başarı ile gerçekleştirerek doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.