Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin açılış konuşmasını yapmış olduğu 8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayına Fakültemizi temsilen Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hülya TURAN, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent BAT, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin ERDEM, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın KAYA, Yetiştiricilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Yeşim ÇELIK, Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şennan YÜCEL katılım sağlamıştır. Çalıştayda Doç. Dr. M.Yeşim ÇELİK “Midye Yetiştiriciliğinde Yer Seçimi ” konulu sunumu ile çalıştayda bulunan Bakanlık temsilcileri, Akademisyenler ve Sektör Temsilcilerine konu ile ilgili detaylı bilgiler aktarmıştır. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumu, hedefler, sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı çalıştay verimli bir şekilde sonuçlanmıştır. Fakültemiz akademisyenlerinin çalıştaya katılımında destek olan, Su ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği ile Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği’ne teşekkür ederiz.