Yürütücülüğünü Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın M. Yeşim ÇELİK’in üstlendiği, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisi üzerinde çalışılmak üzere TÜBİTAK’a sunulan “Karadeniz’de iki farklı derinlikte yetiştirilen midyelerde yaşama oranı ve et veriminin belirlenmesi ile ticari sonuçlarının değerlendirilmesi” başlıklı proje önerisi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Sayın Bayram KÖSTEKLİ ile Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Doktora Öğrencisi Sayın Zeynep HASANÇAVUŞOĞLU’nun araştırmacı olarak yer aldığı projede ayrıca lisans düzeyinde iki öğrencide bursiyer statüsünde görev alacaklardır.