1982 yılında kurulan ve lisans eğitimi yanında lisansüstü eğitimi de verilen fakültemizde yapılan doktora tez savunması ile bir doktora tezi daha başarı ile tamamlandı.


Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı öğrencimiz Arş. Gör. Can Okan ALTAN, Prof. Dr. Hülya TURAN danışmanlığında gerçekleştirdigi “Modifiye Atmosfer ile Paketlenen Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Köftesinde Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması” adlı tez savunmasını başarı ile gerçekleştirerek doktor unvanını almaya hak kazandı.