Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi bünyesinde, Kalite Politikamıza ilişkin temel değerlerin geliştirilmesi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının tabana yayılması amacıyla fakültemizde İç Tetkik gerçekleştirildi.

25 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlayan iç tetkiklerde, fakültemizde proses, prosedür, talimat, faaliyet, performans değerleri/göstergeleri ve fakültemizin işlem ve faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar incelendi.