Osman DOĞANCILI

Fakülte Sekreteri
Dahili: 3030
e-posta: odogancili[@]sinop.edu.tr

Emrah ORDULU

Veteriner Hekim

Dahili: 0 368 271 57 57 / 3076
e-posta: eordulu[@]sinop.edu.tr

Ayben KÖSE

Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3434
e-posta: aybent[@]sinop.edu.tr

Duygu ALTAY

Bilgisayar İşletmeni
Dekan Sekreteri/Bölüm Sekreteri
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3333
e-posta: daltay[@]sinop.edu.tr

Havana DEMİREL

Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Taşınır
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3201
e-posta: hdemirel[@]sinop.edu.tr

Zeynep HASANÇAVUŞOĞLU

Laboratuvar Teknikeri

Dahili: 0 368 271 57 57 / 3123
e-posta: zeynepbozdogan[@]sinop.edu.tr

Seyit ŞENKAL

Tekniker

Dahili: 0 368 271 57 57 / 3016
e-posta: ssenkal[@]sinop.edu.tr

Umut Can ATLI

Tekniker

Dahili: 0 368 271 57 57 / 3503
e-posta: ucatli[@]sinop.edu.tr

Sami GÜL

Hizmetli
Destek Personeli
Dahili:
0 368 271 57 57 / 0
e-posta: sgul[@]sinop.edu.tr

Samet Çevik

Bilgisayar İşletmeni 
Öğrenci İşleri
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3011
e-posta: scevik[@]sinop.edu.tr

Yaşar ŞANLAN

Daimi İşçi 
Temizlik Personeli (A Blok)
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3131
e-posta: ysanlan[@]sinop.edu.tr

Mustafa ŞANLAN

Daimi İşçi
Temizlik Personeli (A Blok)
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3131
e-posta: msanlan[@]sinop.edu.tr

Hamide ÖZCAN

Daimi İşçi
Temizlik Personeli-Çay Ocağı Personeli
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3131
e-posta: hamideozcan[@]sinop.edu.tr

Fatih YALÇIN

Daimi İşçi
Temizlik Personeli-Çay Ocağı (B Blok)
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3305
e-posta: fyalcin[@]sinop.edu.tr

Ruhi KESGİN

Daimi İşçi
Temizlik Personeli (A Blok)
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3131
e-posta: rkesgin[@]sinop.edu.tr

Fuat ÖZDEMİR

Daimi İşçi
Kaloriferci
Dahili:
0 368 271 57 57 / 3131
e-posta: fuatozdemir[@]sinop.edu.tr