İzzet SONSES

Fakülte Sekreteri
Dahili:3030
e-posta: isonses[@]sinop.edu.tr

Oktay ÇELİK

Şube Müdürü
Dahili: 3203
e-posta: ocelik[@]sinop.edu.tr

Emrah ORDULU

Veteriner Hekim
Dahili:3076
e-posta: eordulu[@]sinop.edu.tr

Ayben KÖSE

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 3434
e-posta: aybent[@]sinop.edu.tr

Duygu ALTAY

Bilgisayar İşletmeni
Dahili:3333
e-posta: daltay[@]sinop.edu.tr

Vehbi DAĞDELEN

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 3224
e-posta: vdagdelen[@]sinop.edu.tr

Havana DEMİREL

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 3201
e-posta: hdemirel[@]sinop.edu.tr

Zeynep HASANÇAVUŞOĞLU

Laboratuvar Teknikeri
Dahili: 3123
e-posta: zeynepbozdogan [@]sinop.edu.tr

Seyit ŞENKAL

Tekniker
Dahili: 3016
e-posta: ssenkal[@]sinop.edu.tr

Umut Can ATLI

Tekniker
Dahili: 3503
e-posta: ucatli[@]sinop.edu.tr

Murat YILMAZER

Teknisyen
Dahili: 3316
e-posta: myilmazer[@]sinop.edu.tr

Sami GÜL

Hizmetli
Dahili: 0
e-posta: sgul[@]sinop.edu.tr

Aslı OZAN

Daimi İşçi
Dahili: 3011
e-posta: aozan[@]sinop.edu.tr

Yaşar ŞANLAN

Daimi İşçi
Dahili: 3131
e-posta: ysanlan[@]sinop.edu.tr

Ertan BAL

Daimi İşçi
Dahili: 3200
e-posta: ertanb[@]sinop.edu.tr

Mustafa ŞANLAN

Daimi İşçi
Dahili: 3131
e-posta: msanlan[@]sinop.edu.tr

Fatih YALÇIN

Sürekli İşçi
Dahili: 3305
e-posta: fyalcin[@]sinop.edu.tr

Ümit İSLAH

Sürekli İşçi
Dahili: 3305
e-posta: uislah[@]sinop.edu.tr

Hamide ÖZCAN

Sürekli İşçi
Dahili: 3131
e-posta: hamideozcan@sinop.edu.tr

Ruhi KESGİN

Sürekli İşçi
Dahili: 3131
e-posta: rkesgin[@]sinop.edu.tr

Murat KALYONCU

Sürekli İşçi
Dahili: 3024
e-posta: mkalyoncu[@]sinop.edu.tr