MİSYONUMUZ

Su ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma geliştirmeye önem veren, su ürünleri kaynaklarının kullanımında korumacı yaklaşımı benimseyen, etik değerlere saygılı, çözüm odaklı düşünen mühendisler yetiştirmek; sucul kaynakların sürdürebilirliğini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ

Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar yapan, donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak.