Yürütülen faaliyetlerin ve verilen hizmetlerin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve iyi yapılan uygulamaların devamlılığının sağlanması için Fakültemiz ve Üniversitemiz genelinde iç ve dış paydaşlarımıza çeşitli anketler uygulanmaktadır. Uygulanan anketlerin sonuçları “Anket Geliştirme ve Değerlendirme Alt Komisyonu” tarafından değerlendirilmekte ve “Sürekli İyileştirme Alt Komisyonu” tarafından gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanarak uygulamaya konulmaktadır. Uygulanan anketlerin istenen amaçlara ulaşabilmesi için anketlere katılımın yüksek ve anketlere verilen cevapların gerçeği yansıtması önem arz etmektedir.


Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Kalite Yönetim Birimince hizmete sunulan “Sinop Üniversitesi Anket Sistemi” üzerinden gönüllük esasına dayalı olarak yürütülmesine ve pilot uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Anket katılımlarının yüksek tutulması için anket.sinop.edu.tr adresinde bulunan anketlere siz değerli öğrencilerimizin katılım sağlaması için gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz.


Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı