Fakültemiz Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Levent BAT ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN, 2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’na katıldılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi işbirliği tarafından yürütülen ve Fakültemizin de 2014 yılından itibaren katıldığı “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (Den-İZ)” kapsamında, Karadeniz, Marmara Denizi, Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerdeki kirlilik durumu, gelecek yıllardaki olası riskler ve bu doğrultuda yürütülen bilimsel çalışmalar ele alınıyor.

Bu kapsamda 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen sempozyuma, Fakültemiz Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Levent BAT “Güney Karadeniz’de Metallerin İnsan Sağlığına Etkileri: Balıkların Değerlendirilmesi”, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN ise “Karadeniz’de Bütünleşik İzleme Faaliyetleri Kapsamında Fitoplanktona Dayalı Çalışmalar: 2014-2019” isimli sözlü sunumlarıyla katıldılar.

Öğretim Üyelerimiz Sayın Prof. Dr. Levent BAT ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN, sundukları bildirilerle konu hakkında yürüttükleri bilimsel çalışmaları katılımcılarla ve ilgili yetkililerle paylaştılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Su Ürünleri Fakültemize ve Sayın Prof. Dr. Levent BAT’a Plaket

Sempozyumun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Fakültemize ve Sayın Prof. Dr. Levent BAT’a “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programına” sağladığı katkılardan dolayı iki adet plaket takdim edildi.

Öğretim Üyemiz Sayın Prof. Dr. Levent BAT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Fakültemize verilen plaketi, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hülya TURAN’a takdim etti.