Fakülte Genel Görünümü

Derslikler & Amfiler

Laboratuvarlar ve Araştırma Merkezleri

Akvaryum Balıkları Ünitesi

Akvaryum Balıkları Üretimi Ünitesi

Araştırma ve Uygulama Merkezi

Avlama Teknolojisi Laboratuvarı

Balık Hastalıkları Laboratuvarı

Bentoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı

İşleme ve Kalite Kontrol Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarı

Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Laboratuvarı

Planktonoloji Laboratuvarı

Yem Teknolojisi Laboratuvarı

Dalış Eğitimi Sahası

Araştırma Gemileri