Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK tarafından desteklenen 118Y125 Nolu “Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro- ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri” projesi kapsamında Sinop’dan başlayan Kış seferi örneklemesi Rize’de son bulmuştur. Fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Levent BAT ve Arş. Gör. Ayşah ÖZTEKİN’in de Araştırıcı olarak yer aldığı Proje kapsamında Sinop’a gelen RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Ülgen AYTAN, Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ ve Arş. Gör. Yasemen ŞENTÜRK Fakültemizi de ziyaret etti. Yürütücülüğünü RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ülgen AYTAN’ın yaptığı proje kapsamında Güneydoğu Karadeniz’de su yüzeyi, su kolonu ve sedimanda mikroplastik örneklemeleri gerçekleştirilmektedir.

 Proje Hakkında: Proje ile balıkçılık açısından önemli bir alanı temsil eden Güneydoğu Karadeniz’de mikro- ve nanoplastiklerin su yüzeyi, su kolonu ve sedimandaki kompozisyonu, bolluğu, dağılımı ve olası kaynaklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla karasal kökenli etkilerin en iyi şekilde gözlemlenebileceği bölgeler olan nehirlerin denize döküldüğü nehir ağzı ve kıyısal ekosistem karşılaştırılarak alansal ve zamansal ölçekte değerlendirilecektir. Projenin hedefleri arasında deneysel çalışmalar ile mikro- ve nanoplastiklerin Karadeniz pelajik besin zincirine olası giriş yolları ve besin zincirinin alt basamaklarının işleyişine etkilerinin araştırılması da yer almaktadır. Ayrıca proje kapsamında fiziksel çevrenin plankton ve plastik dağılımını nasıl etkilediği de değerlendirilecektir. Proje çıktıları Avrupa Komisyonu kararı ile yürürlüğe konulan ve Avrupa denizlerinde “İyi Çevresel Durum”a erişilmesini hedefleyen “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” kapsamında Karadeniz’de izlenmesi gereken mikro/nanoplastikler ve etkilerine ilişkin veri boşluğunun giderilmesine katkıda bulunacaktır.