Su Ürünleri Dekanlar Konseyi toplantısı, Sayın Prof. Dr. Necdet KANDEMİR başkanlığında, 29/03/2021 tarihinde saat 15:00’da çevrimiçi olarak yapıldı. Gerçekleşen toplantıda “Su Ürünleri Mühendisliği Programı Müfredatı, Konseyin yapacağı çalıştayın konu başlığı ve tarihi, Su Ürünleri Mühendislerinin, baraj, sulak alanlardaki ÇED raporları hazırlanması ve imza yetkileri, Su Ürünleri Programı bulunan üniversitelerin rektörleri ile webinar düzenleme planlanı başlıklı konular üzerine görüşüldü.