6 Aralık 2019 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019/48 numaralı tebliği ile pek çok alanda “Su Ürünleri Mühendisleri” yetkilendirilmiştir. Bu tebliğde emeği geçen başta Sayın Bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ olmak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunarız.