2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olan Temel Bilgi Teknolojileri-I (ENF-101) ve Bilgisayar-I (ENF-104) derslerinin ara sınavına katılamayan öğrencilerimizin 31.12.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar sınava katılamama mazeretlerini belirttikleri bir dilekçe (varsa sağlık raporu vb. belgelerle) ile öğrenim gördükleri birimin öğrenci işlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili birimlerin yönetim kurulu tarafından dilekçeleri kabul edilen öğrencilerimiz için üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi (https://ue.sinop.edu.tr/) üzerinden çevrimiçi mazeret sınavı gerçekleştirilecektir. Mazeret sınavı 2 gün boyunca (12.01.2020-13.01.2020) açık tutulacak olup, öğrencilerimiz bu süreç içerisinde sisteme girerek sınava katılabileceklerdir. Öğrencilerimizin sistemsel bir sorun nedeniyle sınavı tamamlayamamaları hususu göz önünde bulundurularak, öğrencilerimize 2 sınav hakkı tanınacaktır.