9 – 11 Aralık 2019 tarihleri arasında, Fakültemizin Prof. Dr. Murat SEZGİN Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Temel Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Eğitimi” Sertifika Progamı kapsamında katılımcılara Sayın Doç. Dr. Demet KOCATEPE, Sayın Arş. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI ve Sayın Arş. Gör. Can Okan ALTAN tarafından eğitim verildi.

Temel Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Eğitimi kapsamında ilk gün katılımcılara, temel mikrobiyoloji kavramları, gıda mikrobiyolojisinde önem taşıyan mikroorganizmalar, genel laboratuvar kuralları, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar / ekipmanlar ve özellikleri teorik olarak aktarıldı.

Programın ikinci gününde ise Fakültemizin “Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü” Laboratuvarında besiyeri hazırlama, sterilizasyon, besiyeri dökme yöntemleri, mikrobiyolojik ekim ve inkübasyon uygulamaları yapıldı. Her katılımcı, uygulamaları aktif olarak gerçekleştirdi.

Programın son günü ise besiyeri okuma ve koloni sayımı hakkında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Toplamda 25 saatlik teorik ders ve uygulamaların ardından katılımcılara değerlendirme testi uygulanarak sertifika programı sonlandırıldı.