Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi TÜBİTAK destekli 1001 Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yürütücülüğünü Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA’nın yaptığı ve Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent BAT’ın Araştırıcı olduğu TÜBİTAK-1190652 nolu “Orta ve Doğu Karadeniz’de Yaşayan Deniz Salyangozu (Rapana venosa)’nun Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi” başlıklı proje kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. TUBİTAK 1001 projesi altında desteklenen bu proje Fırat Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülmektedir. Projenin amacı deniz salyangozlarında ilk kez mikro yaş tayinleri yapılarak bu konudaki eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. Çalışma Sinop, Samsun ve Trabzon olmak üzere üç bölgeyi kapsamaktadır. Bu anlamda 2020 Ocak ayından itibaren örneklerin toplanması başlatılmıştır. 2020 yılının sonuna kadar her ay salyangoz örneklerinin toplanmasına devam edilecektir. 2020 Ocak ve Şubat ayları salyangoz örneklerinin toplanması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Sinop kıyılarından yapılan örneklemeler Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait Aurelia R/V (11 mt) isimli araştırma teknesi ile gerçekleştirilmiştir. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ni ziyaret ederek Dekanlığa projeyi ve önemini anlatmıştır. Proje tamamlandığında 12 aylık veri seti elde edilmiş olacaktır.