Üniversitemize bağlı “Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yürütülen “TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Okul Öncesinde GEMS Destekli Fen ve Matematik Uygulamaları Projesi” kapsamında Fakültemiz Akvaryum Balıkları Ünitesi ile Araştırma ve Uygulama Tesisimize gezi düzenlenmiştir.

Sinop’un çeşitli ilçelerinde görev yapan 30 okul öncesi öğretmenin katılım sağladığı projede, 5 günlük uygulama ağırlıklı eğitim ile öğretmenlerin fen ve matematik eğitimi alanında bütünleşik etkinlik planlama ve uygulama yeterliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında Fakültemiz Akvaryum Balıkları Ünitesi ile Araştırma ve Uygulama Tesisi gezisi planlanmış olup; katılımcılar, önemli bir okul dışı öğrenme ortamı olarak bir akvaryumda çocukların gelişimini fen ve matematik alanında bütünleşik bir yaklaşımla nasıl daha etkili destekleyebilecekleri hususunda bilgilendirilmişlerdir. Teknik gezi esnasında Fakültemizin Akvaryum Ünitesi sorumlusu Sn. Dr. Öğretim Üyesi Meryem ÖZ, katılımcılara eşlik etmiş, katılımcıların sorularını cevaplandırarak ayrıntılı olarak bilgi vermiştir.