Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalışan Akademik ve İdari Personelimiz ile Öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 07.04.2022 tarihine kadar “Kargo Taşıma ” hizmeti için PTT A.Ş Sinop Başmüdürlüğü ile 08.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeye göre belirlenen fiyat tablosu aşağıda yer almaktadır.